0

Kasım'ın 24'ü

Posted by Trevanian on 19:06

“Muallimler,

Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu evsâf ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Mümtaz vazifenizin ifasına âli himmetlerle hasr-ı mevcudiyet edeceğinize asla şüphe etmem.”

Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Atatürk'ün yukardaki o meşhur sözü günün klişesidir. Her zaman da öğretmenlerin ne kadar önemli insanlar olduğunu vurgulamak için kullanılır. 2009 yılı itibariyle ben sözü tersten okuyorum artık. Öğretmenler Atatürk'ün bu sözü size bir övgüden ziyade bir vazifeyi işaret eder. Yetiştirdiğiniz binlerce düzgün insanın yanında ortalıkta doluşan boş beleş milyonlar da sizin eserinizdir. Ki bunlar pek de övünülecek eserler değildir. Şu sözü sadece böbürlenme aracı olarak değil size müthiş bir mesuliyet yükleyen ağır bir söz olarak görün biraz da ne olur. An itibariyle ortaya koyduğunuz esere bakarsak karneleriniz zayıf dolu ne yazık ki. Hepinizin Öğretmenler günü kutlu olsun bakalım.

|

0 Comments

Copyright © 2009 BoŞ MuHaBBeT ; Hiçbir hakkı saklı gizli değildir, ortalık malıdır